Jdi na obsah Jdi na menu
 


O počátcích našeho sboru bohužel nejsou žádné písemné záznamy, které by nám toto období mohly přiblížit. Sbor nevedl žádnou kroniku, aspoň mi tato skutečnost není známa. Jediným uceleným záznamem o činnosti sboru jsou zápisy ze schůzí, které od roku 1986 zapisoval Josef Kuchtíček st.. Některé informace můžeme nalézt v obecní kronice. Dozvídáme se, že hasičský sbor byl založen v létě 1945. „Velitelem sboru byl František Kupčík, malorolník z č. 99. Hasičský sbor ukázal svou pohotovost, když o půl deváté dopoledne 27. října vypukl požár v rolnické usedlosti č. 60. Obětavostí hasičského sboru byl požár natolik lokalizován, že shořely jenom stáje.“ Mezi zakladatele sboru patří Chytka Bohumil, Kupčík František, Štěpán Josef a Sedláček František (ze zápisu Výroční valné hromady z roku 1995). Předpokládám, že mezi zakládajícími členy byl také Tomáš Gryc, který by měl být i prvním předsedou sboru.

 

1.jpg

Původní hasičské skladiště se nacházelo za nynější autobusovou čekárnou naproti žudrovému domu. V roce 1968 bylo skladiště zrušeno a hasiči se přestěhovali do budovy dnešní staré hospody, kde sídlí dodnes.

Vyjma zmínění předsedů není v obecní kronice o Svazu požární ochrany až do roku 1979 žádných záznamů. V roce 1961 byl předsedou Oldřich Slavík, v roce 1968 Jaromír Kadlec. Ze zápisů od roku 1979 víme, že se družstvo požárníků účastnilo okrskových soutěží. Mezi největší úspěchy patří 3. místo z Tučap v roce 1982. Svou činnost zaměřili také na výcvikové školení, své znalosti prověřili na námětových cvičeních. Brigádnickými hodinami se podíleli na zkrášlení obce a údržbě veřejné zeleně, pomáhali JZD při zemědělských pracích. Přispěli také k rozvoji obce – při budování kanalizace v 60. letech, výstavbě nového pohostinství koncem 80. let, aj.

 

 

5.jpg

 

Nejvíce se požárníci do podvědomí občanů zapsali preventivními kontrolami, které zabezpečovali každoročně ve všech nemovitostech v obci. V této souvislosti musím zmínit dlouholetého referenta prevence Jana Kavečku.

V roce 1990 dochází k přejmenování organizace – ze Svazu požární ochrany se stává Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1998 dochází k výraznému omlazení členské základny, což mělo za následek značné obrození sboru. Mladší hasiči se od roku 1999 pravidelně účastnili Velké ceny okresu Vyškov, byly pořízeny nové cvičební úbory a materiál na soutěže. Směrem ke Kolonce se vybudovalo hasičské cvičiště, pracovalo se na údržbě hasičské zbrojnice (úprava fasády, vrat…). Pořádali jsme 3 taneční zábavy ročně – Ostatkovou, Hodovou a Kateřinskou. Kvůli malé návštěvnosti se Kateřinská zábava postupem času přestala pořádat, o hody se nyní starají krojovaní. Při svých akcích jsme nezapomínali ani na děti, organizovali jsme karnevaly a dětské dny. Od roku 2002 pořádáme soutěž "O pohár starosty obce".

 

8.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Z historie


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Haška - Hasiči

Váš sbor byl založen v roce 1892, velitelem v roce 1892 byl Martin Drabek.
404664@mail.muni.cz